Skip navigation.
Početna stranica

Ured danas

Ured danas je početna stranica programa u kojoj možete vidjeti vaše obveze (ročišta) u naredna tri dana, kalendirane spise, te novosti u spisima za koje ste zaduženi (zakazana ročišta, dolazna pošta itd.).