Skip navigation.
Početna stranica

Koja je razlika između licence i korisničkog računa?

Korisnički račun predstavlja identitet osobe koja se koristi programom. Jedna licenca dopušta instalaciju programa na jedno računalo, s tim da broj osoba koje se mogu koristiti programom instaliranim na tom računalu nije ograničen (korisnički računi).