Skip navigation.
Početna stranica

Osobe u spisu - status "Podnositelj"

Broj slučaja:100-26
Projekt:Odvjetnički ured
Otvorio:tspehar
Status:Riješen
Dodijeljen:vedran
Prioritet:Normlan
Tip:Sugestije
Otvoren dana:Cetvrtak, 3 Siječanj, 2008 - 14:10
Zadnja izmjena:Srijeda, 23 Siječanj, 2008 - 13:57

Za stranke, protustranke i umješače - u prekršajnom postupku

Re: Osobe u spisu - status "Podnositelj"

Status:Otvoren » Riješen
Dodijeljen:admin » vedran

Dodano.

Pojavit ?e se u verziji 3.0.0.67