Skip navigation.
Početna stranica

Zašto program javlja grešku »Pogrešna lozinka« iako sam siguran da su korisničko ime i lozinka točni?

Program ima poteškoća sa spajanjem na server odnosno bazu podataka. Više o otklanjanju poteškoća spajanja na server možete pročitati u članku Program javlja grešku Pogrešna lozinka iz baze znanja.