Skip navigation.
Početna stranica

Fiskalna blagajna na Windowsima XP

Sažetak

U ovom članku se opisuju pretpostavke koje je potrebno izvršiti da bi fiskalna blagajna JAVA NET Odvjetničkog ureda radila na Windowsima XP.

Detaljni opis

Za potrebe spajanja na server Porezne uprave, na računalu je potrebno imati instaliran Microsoft .NET Framework 2.0 ili noviji.

Program JAVA NET Odvjetnički ured ne koristi .NET Framework, tako da ga je instalacijska procedura u prethodnim verzijama instalirala samo ako ste na tom računalu instalirali poslužiteljsku verziju programa.

Imate li instaliran Microsoft .NET Framework možete provjeriti na način da u Windows Exploreru uđete u mapu (folder) Windows \ Microsoft.NET \ Framework, i pogledate da li imate mapu (folder) v2.0 ili viši (v3.0, v3.5 itd), no u svakom slučaju je preporučljivo instalirati ovu verziju (Service Pack 2).

Instalacijsku proceduru Microsoft.NET Frameworka možete preuzeti ovdje.

Odnosi se na

Odvjetnički ured 5.4 i Windows XP (u novijim verzijama su moguće izmjene).