Skip navigation.
Početna stranica

Uređivanje izgleda računa

Sažetak

U ovom članku se nalaze upute za prilagodbu izgleda računa.

Detaljni opis

Odvjetnički ured vam omogućuje da samostalno prilagodite izgled i sadržaj računa. Izgled računa se prilagođava u Microsoft Wordu, a u ovom članku je opisana procedura prilagodbe računa.

Mrežni rad

Ako koristite Odvjetnički ured u klijent-server okruženju (kad se podaci spremaju na jedno 'server' računalo, a uređuju se i pregledavaju na klijentima), moguće je definirati mrežne predloške izgleda računa, tako da ih nije potrebno definirati na drugim računalima, jer će se odnositi na sva računala u mreži.

Kako bi definirali lokaciju mrežnih predložaka:

 1. U Odvjetničkom uredu iz izbornika Alati izaberite naredbu Mogućnosti.
 2. U prikazanom dijaloškom okviru, na lijevoj strani izaberite kategoriju Predlošci.
 3. U polje Na poslužitelju (serveru) upišite lokaciju (mapu) gdje će se nalaziti mrežni predlošci. Ova lokacija treba biti vidljiva sa svih računala u mreži.

Definiranje memoranduma

Ako vaši dokumenti imaju memorandum u zaglavlju i/ili podnožju dokumenata, možete ga dodati i u Odvjetnički ured. Pored računa, definirani memorandum će se koristiti i kod kreiranja podnesaka, dopisa i drugih dokumenata.

Za definiranje memoranduma:

 1. Iz izbornika Alati, izaberite naredbu Prilagodi predloške kao na sljedećoj slici.

 2. U dijaloškom okviru Predlošci, izaberite Zaglavlje i podnožje, te kliknite na Prilagodi.
 3. U Microsoft Wordu će biti otvoren dokument u kojem je potrebno unijeti zaglavlje i podnožje. Sav ostali tekst iz ovog dokumenta će biti ignoriran, tako da praktično možete u njega kopirati bilo koji vaš dokument koji sadrži memorandum u zaglavlju i/ili podnožju.
 4. Spremite Word dokument i zatvorite Word.

Definiranje izgleda računa

Izgled računa se definira u Microsoft Wordu.

Za otvaranje ili stvaranje dokumenta u kojem je definiran izgled računa:

 1. Iz izbornika Alati, izaberite naredbu Prilagodi predloške kao na sljedećoj slici.

 2. U dijaloškom okviru Predlošci, izaberite Račun (prvi za fiskalne račune, a drugi za bezgotovinske račune, ako se ne vode kroz fiskalnu blagajnu), te kliknite na Prilagodi.
 3. U Microsoft Wordu će biti otvoren dokument u kojem možete uređivati izgled računa.
 4. Spremite Word dokument i zatvorite Word.

U ovom dokumentu možete primijetiti polja <>, <> i slično, kao na sljedećoj slici. Polja se prilikom stvaranja dokumenata zamjenjuju stvarnim tekstom (brojem računa, nazivom kupca itd.). Napredni korisnici više o poljima mogu pročitati na stranici Polja u Microsoft Wordu. Poljima možete mijenjati izgled i veličinu pisma (fonta), te ih možete micati, nepotrebne brisati, ali ih nemojte uređivati (mijenjati sadržaj).

Za dodavanje novih polja:

 1. U Microsoft Word alatnoj traci kliknite na ikonu Umetni polje u predložak kao na sljedećoj slici.
 2. Na zaslonu će se pojaviti dijaloški okvir za umetanje polja kao na sljedećoj slici. Za vrstu predloška izaberite vrstu predloška koju uređujete, Račun (fiskalni) ili Račun, kliknite na polje koje želite unijeti, označite dodatne parametre (velika i/ili mala slova i slično), ako je to potrebno, te kliknite na U redu.

Reference

Odvjetnički ured 5.3 računi
Polja u Microsoft Wordu
Opis polja u predlošcima
Opis polja u predlošcima biblioteke dokumenata

Odnosi se na

Odvjetnički ured 5.4 i novije verzije.