Skip navigation.
Početna stranica

Novi modul za ra?une

Sažetak

U ovom ?lanku su opisane izmjene u modulu za izdavanje ra?una.

Detaljni opis

U verziji 5.3 programa u potpunosti je izmijenjen modul za izdavanje ra?una. Prilikom dizajniranja novog modula, maksimalno se pazilo kako bi se zadržala kompatibilnost sa starim modulom (kako bi ve? izdani ra?uni ostali nepromijenjeni, korisni?ka izvješ?a radila bez izmjena).

Kako bi se zadržala kompatibilnost s do sada izdanim ra?unima, stari predložak (Racun.dot) se koristi za stvaranje ra?una izdanih prethodnim verzijama programa, dok se za nove ra?une koristi novi predložak (Racun2.dot).

Prilago?avanje novog predloška za ra?une

Predložak za ra?une u verziji 5.3 (Racun2.dot) je kompatibilan "nadolje" sa starim predlošcima (Racun.dot). Drugim rije?ima, stari predložak Racun.dot možete jednostavno preimenovati u Racun2.dot ili jednostavno u Wordu kopirati cijeli sadržaj starog predloška i kopirati ga u novi predložak ra?una.

U sljede?oj tablici je dan opis novih polja, te popis polja koja se više ne koriste i zadržana su samo zbog kompatibilnosti:

Polje Opis
StvTbr Zastarjelo - vra?a prazan tekst (tarifni broj je uklju?en u StvOpis polju).
StvBodova Zastarjelo - vra?a prazan tekst (broj bodova je uklju?en u StvOpis polju).
StvDatum Zastarjelo - vra?a prazan tekst (datum radnje je uklju?en u StvOpis polju).
StvJedCijena Jedini?na cijena stavke (bez PDV-a i popusta).
StvPopust Popust u postocima (bez znaka %).
StvPDVPosto PDV (%) pojedine stavke ra?una - bez znaka %.
UkPDVPosto PDV (%) na dan izdavanja ra?una (broj 22, 23 ili 25).
UkPDVOsnovica Osnovica PDV-a (ukupni iznos koji podliježe oporezivanju).


Za stvaranje novog predloška iz starog:

  1. Iz izbornika Alati izaberite naredbu Prilagodi predloške.
  2. U prikazanom dijaloškom okviru ozna?ite Ra?un (stari), te kliknite Prilagodi. Predložak za stare ra?une ?e biti otvoren u Wordu.
  3. U Microsoft Wordu pritisnite Ctrl+A (ili iz izbornika Edit izaberite naredbu Select All) za ozna?avanje cijelog teksta, te Ctrl+C (ili iz izbornika Edit izaberite naredbu Copy) za kopiranje sadržaja u me?uspremnik (Clipboard).
  4. Vratite se nazad u Odvjetni?ki ured, te ponovo iz izbornika Alati izaberite naredbu Prilagodi predloške.
  5. U prikazanom dijaloškom okviru ozna?ite Ra?un, te kliknite Prilagodi. Program ?e vas možda pitati želite li prilagoditi mrežni ili lokalni predložak (mrežni predložak se odnosi za sva ra?unala u uredu, a lokalni samo za vaše ra?unalo).
  6. Predložak ?e biti otvoren u Microsoft Wordu.
  7. U Microsoft Wordu pritisnite Ctrl+V ili iz izbornika Edit izaberite naredbu Paste za lijepljenje kopiranog teksta iz starog predloška.
  8. Po potrebi uklonite nepotrebna polja (StvTbr, StvBodova i StvDatum) te dodajte nova.
  9. Spremite dokument i zatvorite Word.

Reference

Polja u Microsoft Wordu
Opis polja u predlošcima
Opis polja u predlošcima biblioteke dokumenata

Odnosi se na

Odvjetni?ki ured 5.3 i novije verzije.