Skip navigation.
Početna stranica

Postoji li verzija programa za Bosnu i Hercegovinu?

Odvjetnički ured djelomično podržava pravni sustav Federacije Bosne i Hercegovine (izračun odvjetničkih troškova prema Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad advokata Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine, te popis sudova Federacije Bosne i Hercegovine).

Više o podrški za pravni sustav FBIH možete pročitati u članku Kako uključiti podršku za pravni sustav Federacije Bosne i Hercegovine iz baze znanja.