Skip navigation.
Početna stranica

Spisi - dokumenti - veza sa troškom

Broj slučaja:100-36
Projekt:Odvjetnički ured
Otvorio:tspehar
Status:Otvoren
Dodijeljen:admin
Prioritet:Normlan
Tip:Sugestije
Otvoren dana:Petak, 25 Siječanj, 2008 - 15:28
Zadnja izmjena:Petak, 25 Siječanj, 2008 - 15:28

U prozoru podataka o dokumentu (lokacija, naziv. veza sa spisom...) trebala bi biti i veza na trošak za taj dokument (kao kod ročišta), jer recimo dok je dokument u radu i nakon što se spremi otvara se upitnik za trošak što je OK, ali dokumnet tada još nije predan i radnja još nije označena kao izvršena. Nakon predaje dokumenta mora se posebo otvriti prozor za trošak, a bilo bi lakše kada bi se to moglo klikom na "trošak" unutar porzora dokumenta.