Skip navigation.
Početna stranica

Program za odvjetnike - JAVA NET Odvjetnički ured


Što je Odvjetnički ured

Odvjetnički ured je program za elektronsko vođenje odvjetničkog ureda ili pravne službe.

Pri dizajniranju Odvjetničkog ureda posebno se imalo u vidu da ga neće koristiti operateri, te da korisniku ne može nametati svoj način rada. U vašem načinu rada (npr. upravljanju spisima), ništa se ne mijenja, Odvjetnički ured je koncipiran kao sluga koji pruža niz usluga, a na koji način i koje njegove usluge čete vi koristiti, ostaje na vama. Njegove usluge su vam uvijek na dohvat ruke, bilo direktno iz programa, bilo iz Microsoft Worda.

Što Odvjetnički ured može učiniti za mene

Odvjetnički ured pruža niz usluga koje mogu povisiti profitabilnost vašeg ureda, te vas osloboditi raznih manualnih radnji. Neke od beneficija koje vam pruža program su:

 • Potpuna fleksibilnost - program se prilagođava vama, a ne vi njemu. Koje mogućnosti, u kojem obimu i na koji način ćete ih koristiti određujete vi.
 • Organizacija spisa - organizacija vaših spisa na vaš naćin i u obimu kojeg vi želie. Koliko li ste dosad trošili vremena samo da ih sudskog broja spisa pronađete vaš broj spisa.
 • Ročišnik - organizirajte vaša ročišta, sastanke, obveze (ročišta se automatski dodaju u troškovnike).
 • Ročišnik na mobitelu - Sinkronizacija ročišnika s Google kalendarom, omogućuje uvid u ročišnik s mobilnog telefona.
 • Zadaci - dodjeljivanje zadataka vježbenicima.
 • Pošta - skeniranje ulaznih dokumenata.
 • Financije - izdavanje računa, konto stranaka, obračun zateznih kamata, složeni obračun zateznih kamata kod obročne otplate, putni nalozi.
 • Fiskalna blagajna - program ima uključen modul za izdavanje fiskalnih računa. Računi za bezgotovinski način plaćanja se i dalje mogu izdavati po starom načinu.
 • Mobilnost - ukoliko ne koristite mrežni način rada, vaše podatke možete nositi sa sobom, a uz VPN** vašim podacima možete potpuno sigurno pristupati i s udaljenih računala.
 • Informacije - zanima vas koji javni bilježnik u Zagrebu radi npr. četvrkom nakon 17:00 sati, poštanski broj Velike Mlake, koji sud je mjesno nadležan za Glavicu Donju, iznos zatezne kamate, iznos sudskih pristoji, ... Sve ove informacije su vam na dohvat ruke iz Odvjetničkog ureda i Microsoft Worda.
 • Stvaranje dokumenata - stvarajte standardne podneske, punomoći, omote spisa,... klikom miša. Svi dokumenti se kreiraju iz predložaka koji su Microsoft Word dokumenti i u potpunosti su prilagodljivi.
 • Dokument menadžment - upravljanje i organiziranje dokumenata i predložaka (špranci).
 • Biblioteka dokumenata - novi dokument management sustav za dokumente koji nisu vezani za spise. Uključuje predloške podnesaka koji se popunjavaju podacima iz spisa, linkove na Internet stranice itd.
 • Troškovnici - ukoliko koristite program za vođenje spise i ročišnik,
  troškovnici se kreiraju automatski. U svakom trenutku možete imati uvid u troškove aktivnih spisa.
 • Timski rad - smanjite trud i vrijeme potrošeno na dijeljenje informacija, praćenju zadataka, obavješćivanju svakog o novostima.
 • Microsoft Word integracija - Odvjetnički ured je potpuno integriran s Microsoft Wordom, gotovo sve mogućnosti programa su vam dostupne i iz Worda, a da program niste ni pokrenuli.
 • Microsoft Word Smart Tags - Odvjetnički ured će naučiti Microsoft Word kako napisati broj slovima, kojem spisu pripada podnesak koji upravo pišete i niz drugih mogućnosti.
 • Interna praksa - Odvjetnički ured može indeksirati sve dokumente u uredu (doc, PDF,...), te kasnije možete pretraživati njihov sadržaj, kao što koristite Google za pretraživanje internet stranica.
 • Pravni propisi na dohvat ruke - biblioteka od stotinjak najčešćih pravnih propisa sa svim pročišćenim tekstovima od njihovog donošenja do danas. Biblioteka pravnih propisa se stalno širi, a vi vašu biblioteku možete ažurirati novim zakonima i ZID-ovima sa dva klika mišem i iz Microsoft Worda.
 • Prikaz broja koji zove - koliko vam se puta dogodilo da ne znate ništa o spisu za koji vas pita stranka na telefonu? Ako imate ISDN ili modem koji prepoznaje "CallerID" Odvjetnički ured na telefonski poziv, prikazuje telefonski broj, ime i prezime, te status pozivatelja (stranka, protustranka, odvjetnik,...), te omogućuje direktan prikaz svih spisa koji imaju veze sa pozivateljem.

Detaljnije o Odvjetničkom uredu

Pregled - glavne mogućnosti Odvjetničkog ureda
Prikaz - prikaz mogućnosti Odvjetničkog ureda (korak po korak) sa slikama sučelja
Video priručnik - video primjeri korištenja programa
Preuzimanje - preuzimanje (download)
Brošura - PDF brošura
Izdanja - različita izdanja programa
Cjenik - cjenik proizvoda
Aktivacija - aktivacija proizvoda

Verzija 5.7

JAVA NET Odvjetnički ured 5.7 je dostupan za preuzimanje. Neke od novih mogućnosti su:

 • Ročišnik na mobitelu - Sinkronizacija ročišnika s Google kalendarom, omogućuje uvid u ročišnik s mobilnog telefona.

** - VPN (Virtualna privatna mreža) je komunikacijski sustav koji koristi infrastrukturu interneta korištenjem protokola tuneliranja i kriptiranja podataka.